Funkcjonariusze naszej jednostki wzięli udział w uroczystościach w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego
Uroczystości upamiętniające powstanie styczniowe rozpoczęło się od uroczystej Mszy św. w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety. Wśród uczestników byli przedstawiciele parlamentu, władz województwa, służb mundurowych wśród których byli przedstawiciele naszego Zakładu Karnego.
Po Mszy św. nastąpił przemarsz uczestników pod tablicę upamiętniającą powstańców styczniowych, znajdującą się na gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam przedstawiciele służb i władz złożyli kwiaty i znicze, a także przeprowadzono apel poległych i oddano salwę honorową.
 
Powstanie Styczniowe było największym w XIX wieku polskim zrywem narodowymktóre wybuchło 160 lat temu. Rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Objęło ono tereny zaboru rosyjskiego i miało charakter wojny partyzanckiej. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
 
Zdjęcia: gosc.pl
tekst: ppor. Paweł Cyrulik
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej