Zamiast szkolnej ławki wybrali więzienie. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 we Wrocławiu uczestniczyli w nietypowej lekcji, w trakcie której poznali nie tylko zasady ruchu drogowego i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów, ale też rozmawiali z osobą skazaną za przestępstwo komunikacyjne i na własne oczy zobaczyli, jak wygląda życie za murem. Spotkanie odbyło się w ramach nowego projektu „Szanuj zasady, chroń życie” prowadzonego wspólnie przez Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

Pierwsze spotkanie z wrocławską młodzieżą na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu poprowadzili Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu mjr Daniel Woźniak oraz Zastępca kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, por. Daniel Jurecki. Uczestniczyła w nim młodzież Zespołu Szkół Nr 2 we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 105, w której kształci się przede wszystkim specjalistów w zakresie przemysłu samochodowego. To właśnie do przyszłych młodych kierowców kierowany jest projekt „Szanuj zasady, chroń życie”. Podczas lekcji w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu zostały omówione podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, ograniczenia prędkości oraz zasady tworzenia korytarzy życia. Celem spotkania było również pokazanie młodzieży, że chwila nieuwagi i brawury na drodze może całkowicie odmienić ich życie i spowodować, że następne lata spędzą w zakładzie karnym. Uczniowie zapoznali się również z podstawowymi zasadami odbywania kary pozbawienia wolnościami oraz wysłuchali historii skazanego, który przez swoją lekkomyślność i brawurę na drodze spowodował śmierć innej osoby. Osadzony opowiedział uczniom o konsekwencjach, jakie spotkały jego oraz jego najbliższych, a także o swoich przeżyciach związanych z pobytem w izolacji penitencjarnej.

Zdjęcia i tekst: por. Piotr Polanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej