W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości, w Zakładzie karnym Nr 1 we Wrocławiu przeprowadzono cykl prelekcji poświęconych polskim symbolom narodowym

Wykłady, połączone z prezentacjami multimedialnymi, prowadzili historycy, w tym pracownicy wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej.       Zajęcia adresowane były do więźniów odbywających terapię dla osób uzależnionych od środków odurzających. Prelekcje stanowiły jeden z elementów programu resocjalizacyjnego „Moja ojczyzna”.

Tekst: por. Tomasz Wołkowski
Zdjęcia: ppor. Łukasz Włodarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej