W ramach organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław „X Dni Kryminalistyki”, w dniu 10 kwietnia 2019 r. grupa studentów odwiedziła więzienie przy Kleczkowskiej.

Nowe doświadczenie

Po oficjalnym powitaniu Gości, przedstawiono działalność oraz bogatą historię więzienia przy ul. Kleczkowskiej. Omówiono programy resocjalizacyjne i zajęcia wychowawcze realizowane z osadzonymi, takie jak nauczanie w Centrum Kształcenia Ustawicznego, terapie w oddziałach terapeutycznych, zajęcia teatralne i sportowe oraz kierowanie do pracy ze wskazaniem na korzyści wynikające z wdrażania rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Studenci zrzeszeni w organizacji ELSA zostali oprowadzeni po terenie ścisłym jednostki, by bezpośrednio poznać jej funkcjonowanie. Funkcjonariusze szczegółowo przedstawili specyfikę największego więzienia na Dolnym Śląsku. Dużą ciekawość wśród Gości wzbudzał jedyny w województwie dolnośląskim budynek więzienny dla kobiet.

Czym jest ELSA?

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

X Dni Kryminalistyki

Dni Kryminalistyki to cykliczny projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław. Podczas tegorocznej edycji przeprowadzane są prelekcje oraz wyjścia związane z tematą szeroko rozumianej kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej i nauk z nimi związanych. Dni Kryminalistyki to projekt skierowany nie tylko do studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również studentów pozostałych uczelni oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektu.

Tekst: por. Tomasz Wołkowski

Zdjęcia: ppor. Piotr Kutypa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej