W ramach organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław „IX Dni Kryminalistyki”, w dniu 10 kwietnia 2018 r. grupa studentów odwiedziła Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu.

Nowe doświadczenie

Po oficjalnym powitaniu Gości, przedstawiono działalność oraz bogatą historię więzienia przy ul. Kleczkowskiej. Omówiono programy resocjalizacyjne i zajęcia wychowawcze realizowane z osadzonymi, takie jak nauczanie w Centrum Kształcenia Ustawicznego, terapie w oddziałach terapeutycznych, zajęcia teatralne i sportowe oraz kierowanie do pracy ze wskazaniem na korzyści wynikające z wdrażania rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Studenci zrzeszeni w organizacji ELSA zostali oprowadzeni po terenie ścisłym jednostki, by bezpośrednio poznać jej funkcjonowanie. Funkcjonariusze szczegółowo przedstawili specyfikę największego więzienia na Dolnym Śląsku. Dużą ciekawość wśród Gości wzbudzał jedyny w województwie dolnośląskim budynek więzienny dla kobiet.

Czym jest ELSA?

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

IX Dni Kryminalistyki

Dni Kryminalistyki to cykliczny projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław. Podczas tegorocznej edycji przeprowadzane są prelekcje oraz wyjścia związane z tematą szeroko rozumianej kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej i nauk z nimi związanych. Dni Kryminalistyki to projekt skierowany nie tylko do studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również studentów pozostałych uczelni oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektu.

 

Tekst, zdjęcia: mł. chor. Piotr Polanowski

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej