Grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, kontynuując kilkuletnią współpracę, gościła w ubiegłym tygodniu w Zakładzie Karnym w Valdicach.

W dniach 24-25 listopada 2022 roku odbyła się kolejna wizyta studyjna funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu w czeskim odpowiedniku w Valdicach, który znajduje się w północnym regionie, w kraju hradeckim.

Głównym celem tego wyjazdu byłą wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności, w tym także w kontekście różnic organizacyjnych i standardów merytorycznych w zakresie postępowania z osobami pozbawionymi wolności. Porównano sposób pełnienia służby w poszczególnych działach, jak również na wyznaczonych stanowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kierowania pionami służby. Nasi funkcjonariusze mieli również możliwość zapoznania się z infrastrukturą Zakładu Karnego w Valdicach w tym jej topografią i zakresem jego działania, a także z pierwszej ręki mogli zaznajomić się z codzienną pracą czeskich więzienników. Polska delegacja dużą uwagę poświęciła na zapoznaniu się w różnicach w pracy penitencjarnej, a także miała również możliwość do porównania form zatrudnienia skazanych, systemu nauczania czy realizacji oddziaływań penitencjarnych. Wyjazd był również okazją do podtrzymania dalszej współpracy. Podczas wizyty polskiej delegacji, dyrektorzy jednostek kpt. Roman Oraczewski oraz płk Jiři Mach, podpisali porozumienie związane z przedłużeniem współpracy pomiędzy Zakładem Karnym Nr 1 we Wrocławiu, a Zakładem Karnym w Valdicach. Kierownictwo obu jednostek wyraziło zadowolenie, że po dłuższej przerwie spowodowanej globalną pandemią, po raz kolejny udało się spotkać i zacieśnić międzynarodową współprace między naszymi jednostkami.

Tekst: kpt. Tomasz Florczyk, ppor. Paweł Cyrulik

zdjęcia: kpt. Tomasz Florczyk, materiały Zakładu Karnego w Valdicach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej