Dnia 22 kwietnia 2024 roku w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Ejchart, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek oraz dyrektor opolskiego okręgu Służby Więziennej płk Łukasz Górny.

Podczas wizyty wiceministrowie sprawiedliwości spotkali się z kadrą penitencjarną wrocławskiej jednostki penitencjarnej, a także osadzonymi odbywającymi w niej karę pozbawienia wolności.

W obecności zastępcy przewodniczącego V Wydziału Penitencjarnego Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu Edyty Pawłowicz - Durlak, wiceministrowie sprawiedliwości wysłuchali opinii i uwag funkcjonariuszy. Dotykały one tematu pracy w systemie penitencjarnym. W trakcie rozmowy poruszono wiele istotnych kwestii, takich jak bezpieczeństwo personelu, warunki pracy, a także programy resocjalizacyjne dla osadzonych.

Wiceministra Maria Ejchart podkreśliła wagę otwartej i konstruktywnej wymiany poglądów, która może prowadzić do zwiększenia zaufania oraz poprawy atmosfery w jednostce penitencjarnej. W trakcie spotkania wiceministrowie sprawiedliwości mieli także okazję porozmawiać z kilkoma osadzonymi, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę i potrzeby.

Wiceministrowie sprawiedliwości podkreślili, że rząd kontynuuje swoje zobowiązanie do poprawy systemu penitencjarnego. Obiecano także, że opinie i sugestie zgłoszone podczas spotkania zostaną uwzględnione przy dalszym kształtowaniu polityki więziennej. Poszukiwane też będą sposoby poprawy warunków służby w zakładach karnych.

Fotogaleria

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej