W naszej jednostce odbyło się spotkanie opłatkowe.

 

Boże Narodzenie to czas magiczny, radosny. Czas pełen zadumy, refleksji oraz spotkań w najbliższym i rodzinnym gronie. Świąteczny nastrój zapanował również w dniu dzisiejszym w naszej jednostce, gdzie odbyło się wigilijne spotkanie kierownictwa jednostki oraz osób zaproszonych, na których czekał odświętnie nakryty stół z poczęstunkiem.

Podniosłym momentem spotkania była krótka przemowa dyrektora jednostki kpt. Romana Oraczewskiego, który podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie, poświęcenie i stałą gotowość do podejmowania trudnych wyzwań. Życzenia dla funkcjonariuszy na ręce kierowników złożył również kapelan ks. Michał Lepich.

Spotkanie opłatkowe upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze i na długo pozostanie w naszej pamięci. Takie szczególne momenty wzmacniają wzajemne relacje oraz integrują współpracowników.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej