W dniu dzisiejszym wraz z innymi szkołami, rozpoczęto rok szkolny w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

Systemy penitencjarne na całym świecie zmieniają się i ewoluują, starając się nie tylko izolować przestępców od społeczeństwa, ale także przygotowywać ich do reintegracji społecznej po odbyciu kary. Jednym z kluczowych narzędzi w procesie resocjalizacji oprócz pracy jest edukacja. Szczególnie istotne jest nauczanie w szkołach dla osadzonych, które może odgrywać kluczową rolę w przywracaniu więźniów do społeczeństwa.

W dniu dzisiejszym wraz z innymi szkołami, rozpoczęto rok szkolny w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu. Naukę w nowym roku szkolnym podejmie łącznie prawie 230 uczniów. Natomiast I Semestr w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło ponad 120 słuchaczy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kształcenie jako narzędzie resocjalizacji pomaga rozwijać umiejętności zawodowe przy pomocy programów edukacyjnych, które oferowane w więzieniach pozwalają osadzonym zdobyć nowe umiejętności zawodowe. To daje im szansę na znalezienie pracy po opuszczeniu zakładu karnego, co zmniejsza ryzyko recydywy. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych może pomóc osadzonym w budowaniu poczucia własnej wartości. Zdobywanie wiedzy i umiejętności może zwiększyć ich pewność siebie i wiarę w możliwość zmiany.

 

Badania pokazują, że więźniowie, którzy uczestniczą w programach edukacyjnych w więzieniach, mają niższe wskaźniki recydywy po uwolnieniu. Edukacja może pomóc osadzonym lepiej zrozumieć konsekwencje swojego zachowania i unikać powrotu do przestępczej ścieżki.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej