Na początku listopada nasi funkcjonariusze wzięli udział w kilku spotkaniach z młodzieżą.
W dniu 4 listopada nasi funkcjonariusze odpowiedzieli na zaproszenie Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrocławiu, którzy ramach „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” odwiedzili placówkę oświatową. Dni te organizowane są co roku przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie. Mówi się wtedy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności, a także przypomina się i uczy o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. tej międzynarodowej kampanii, biorą udział różne organizacje, instytucji placówki pracujące z dziećmi i młodzieżą, a do akcji włączyła się również nasza jednostka. Funkcjonariusze oprócz zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień opowiadali o naszej formacji i przedstawili zadania jakie realizuje Służba Więzienna. Była to świetna okazja do zaprezentowania naszej służby i zapoznaniu z nią młodego pokolenia wrocławian.
W poprzedni poniedziałek nasz Zakład Karny odwiedziła III klasa Liceum Ogólnokształcącego Nr 1  im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu. Uczniowie, którzy już niedługo staną przed wyborem swojej dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej, mieli okazję zapoznania się z praktycznym funkcjonowaniem takiej instytucji jaką jest zakład karny. Uczniom zostały przekazane informacje o misji i zadaniach personelu więziennego oraz zapoznano z architekturą naszej jednostki. Uczniowie liceum zostali również zapoznani z wymaganiami stawianymi przyszłym funkcjonariuszom oraz warunkami i korzyściami płynącymi ze wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. Każde takie spotkanie uświadamia część społeczeństwa o działaniach jakie wykonujemy na co dzień, a równocześnie jest formą pokazania naszej służby jako ciekawego miejsca do zaprojektowania swojej przyszłości zawodowej.
 
Tekst: ppor. Paweł Cyrulik
 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej