Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej we Wrocławiu, wracając z ćwiczeń zgrywających z GISW w Opolu, pomogli ofiarom wypadku.

Na 165. kilometrze autostrady A4 na jezdni w kierunku Wrocławia, tuż przed węzłem Wrocław Wschód, doszło do zderzenia czterech samochodów ciężarowych.

Funkcjonariusze znaleźli się jako pierwsi na miejscu wypadku drogowego. W związku z zaistniałą sytuacją, przystąpili do oceny stanu osób poszkodowanych oraz zabezpieczyli miejsce zdarzenia drogowego. Następnie wezwali służby ratownicze i przystąpili do udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. Monitorując czynności życiowe uczestników wypadku, oczekiwali na przyjazd pogotowia ratunkowego oraz Policji. Po przybyciu na miejsce właściwych służb ratowniczych oraz po dokonaniu czynności formalnych, związanych z udokumentowaniem zdarzenia przez Policję, powrócili do realizacji czynności służbowych.

Dowódca Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, podkreślił, że zaangażowanie jego zespołu w tej sytuacji było oczywiste. "Nasi funkcjonariusze są przeszkoleni nie tylko do działań wewnątrz zakładów penitencjarnych, ale także do działań ratunkowych. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tej sytuacji". Na uwagę zasługuje pełen profesjonalizm naszych funkcjonariuszy w trakcie realizacji czynności ratunkowych, co podkreślały inne służby ratownicze biorące udział w akcji.

To zdarzenie raz jeszcze podkreśla, że bohaterowie nie zawsze noszą peleryny - czasem to po prostu ludzie gotowi pomagać, gdy sytuacja tego wymaga. Grupa Interwencyjna Służby Więziennej udowodniła, że ich wyszkolenie, odwaga oraz poświęcenie nie zna granic, nawet poza murami więzienia.

Dyrektor jednostki serdecznie podziękował za godną do naśladowania postawę i zaangażowanie funkcjonariuszy w sprawy służbowe, a także nagrodził krótkoterminowym urlopem nagrodowym.

Tekst: ppor. Paweł Cyrulik

Zdjęcia: archiwum prywatne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej