Reakcja funkcjonariusza Służby Więziennej – szer. Rafała Dębowskiego – w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, pozwoliła na zidentyfikowanie sprawcy zdarzenia drogowego, który uciekł z miejsca kolizji.

Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, którego jednym z elementów ochrony są stanowiska uzbrojone wzdłuż linii ogrodzenia zewnętrznego. Jednym z zadań wartownika jest monitorowanie otoczenia jednostki penitencjarnej w celu identyfikowania sytuacji godzących w porządek i bezpieczeństwo zakładu karnego.    

09 lutego br. strażnik Działu Ochrony – szer. Rafał Dębowski – pełniąc służbę na stanowisku uzbrojonym wykazał się zdumiewającą czujnością i koncentracją. Funkcjonariusz Służby Więziennej zaobserwował w pobliżu naszego zakładu karnego kolizję drogową, której sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Nieostrożny kierowca pomimo ucieczki, dzięki natychmiastowej reakcji naszego kolegi, nie uniknął konsekwencji swojego niechlubnego postępowania. Szer. Rafał Dębowski zanotował numer rejestracyjny pojazdu autora powstałej szkody, a następnie niezwłocznie poinformował o spostrzeżonej szkodzie przełożonych. Zaalarmowani funkcjonariusze tutejszej jednostki penitencjarnej, bezzwłocznie zawiadomili właściwych przedstawicieli Policji, którzy momentalnie ustalili tożsamość sprawcy.

Działanie funkcjonariusza Służby Więziennej – szer. Rafała Dębowskiego – cechuje się zaangażowaniem i starannością w zakresie realizowania powierzonych mu zadań służbowych. Postawa naszego kolegi nie tylko przyczynia się do utrzymania bezpieczeństwa na terenie zakładu karnego, ale również poza nim. Podjęte przez niego działanie godne jest społecznego szacunku oraz naśladownictwa. 

 

opracowanie - st. szer. Rafał Podruczny 
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej