​​​​​​​W tym tygodniu w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu odbyło się wyjątkowe wydarzenie edukacyjne, podczas którego uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie odwiedzili gdzie wykonywano kary śmierci na żołnierzy niepodległościowych.
Szkoły  połączyły siły, by zgłębiać historię żołnierzy niepodległościowych, szczególnie tych, którzy z odwagą stawiali czoła karze śmierci w murach tego zakładu. Projekt edukacyjno-historyczny pt. „Polska i Litwa. Śladami Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych”, którego częścią była ta niezwykła wizyta, skupiał się na losach żołnierzy niezłomnych, dla których Zakład Karny przy ul. Kleczkowskiej był miejscem wykonywania surowych kar. Należy pamiętać, że po zakończeniu II Wojny Światowej, zakład przy ul. Kleczkowskiej był podległy Wydziałowi Więziennictwa i Obozów, później Wydziałowi Więziennictwa, wchodzącego w skład Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Na terenie zakładu wykonywano wyroki śmierci, odbywały się one głównie poprzez rozstrzelanie przy jednem z murów okalających więzienie. Ofiary były chowane przede wszystkim na terenie Cmentarza Osobowickiego, w pojedynczych grobach. Ich dane były wpisywane w księgę cmentarną. W latach 1945 – 1956 pochowanych zostało blisko 840 straconych, z których zapewne większą część stanowili więźniowie zakładu przy ul. Kleczkowskiej.
 
St. szer. Anna Miesiąc-Stępińska z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu opowiedziała o części historii bohaterów, którzy walczyli o niepodległość swoich krajów, często płacąc za to najwyższą cenę. Podczas wizyty uczniowie mieli możliwość odwiedzenia miejsca, gdzie wykonywano kary śmierci.
 
Niezaprzeczalnym celem tego spotkania było nie tylko poszerzenie wiedzy historycznej uczniów, ale także promowanie wartości patriotycznych, szacunku dla bohaterów narodowych i zrozumienia trudnych wyborów, jakie musieli podejmować żołnierze walczący o wolność. Wspólne przedsięwzięcie polskich i litewskich uczniów ukazało, jak ważne jest dzielenie się historią między narodami, szczególnie w kontekście trudnych czasów, gdy walka o niepodległość była jednym z najważniejszych priorytetów. Mimo historycznych różnic, uczniowie z obu szkół znaleźli wspólny mianownik w szacunku dla bohaterów, których losy przewinęły się przez nasze kraje.
 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej