W ostatnich dniach do Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocław wpłynęły dwa pisma - jedno od Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy oraz z Komisariatu Policji w Żmigrodzie z podziękowaniami za godną pochwały postawę funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

W codzienności życia społecznego, niezależnie od pełnionej roli czy zawodu, zdarzają się sytuacje, które wymagają natychmiastowej reakcji i odwagi. Jednymi z takich bohaterów codzienności są funkcjonariusze tutejszej jednostki, którzy w czasie wolnym od służby, nie wahając się, zatrzymali sprawców kradzieży.

W pierwszej połowie stycznia kierownik działu ochrony por. Robert Naskręt wraz z innym mieszkańcem miasta dokonał obywatelskiego zatrzymania sprawcy kradzieży z pobliskiego sklepu. Dzięki takiej postawie kierownika działu ochrony, sprawca został ujęty i przekazany patrolowi policji.

Kilka dni później inny funkcjonariusz tutejszej jednostki starszy oddziałowy ds. uzbrojenia sierż. Damian Durkacz w jednym ze sklepów w Trzebnicy również ujął agresywnie zachowującego się sprawcę kradzieży, który został przekazany funkcjonariuszom policji.

Działając zgodnie z wyszkoleniem zawodowym oraz etyką służbową, nasi funkcjonariusze swoim zdecydowanym zachowaniem, zatrzymali sprawców kradzieży. Ich spokojne podejście i profesjonalizm sprawiły, że sytuacja została rozwiązana bezpiecznie, a przede wszystkim skutecznie. Nie można przeoczyć odwagi i determinacji, jakie funkcjonariusze wykazali w tej sytuacji. Mimo że nie byli wówczas na służbie, to nie zawahali się działać zgodnie z zasadami, którymi kierują się w swojej codziennej pracy. Ich postawa stanowi doskonały przykład zaangażowania społecznego i odpowiedzialności obywatelskiej. Pokazali oni, że profesjonalizm, dyscyplina i odwaga to wartości, którymi kierują nimi zarówno w pracy, jak i poza nią. Historia ta jest doskonałym przykładem na to, że bohaterowie nie zawsze noszą peleryny i nie zawsze są rozpoznawalni przez całą lokalna społeczność. Czasem są to zwykli ludzie, którzy w kluczowych momentach potrafią podjąć decyzje i działać w sposób, który przynosi pożytek innym.

Dyrektor jednostki w uznaniu za godną naśladowania postawę obywatelską, serdecznie podziękował funkcjonariuszom, a także nagrodził ich krótkoterminowym urlopem nagrodowym.

 

Tekst i zdjecia: ppor. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej