Specyficzne i wymagające uwarunkowania pracy w jednostce penitencjarnej, wymagają posiadania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej umiejętności zachowania równowagi psychofizycznej – z pomocą przychodzi pasja.

Osoby pozbawione wolności niejednokrotnie wymagają pomocy w ich społecznej readaptacji. Administracja jednostek penitencjarnych stanowi pierwsze ogniwo systemu pomocy postpenitencjarnej, inicjowanej w momencie przyjęcia skazanego do zakładu karnego. Zakres udzielanego skazanym wsparcia, dotyczy ich sytuacji bytowej, społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej.

Koordynatorem i realizatorem przedmiotowej działalności w jednostkach penitencjarnych jest wychowawca do spraw pomocy postpenitencjarnej. W Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu wskazane stanowisko zajmuje por. Adam Zieliński, który w ramach codziennych obowiązków udziela skazanym niezbędnego wsparcia.

Organizacja instytucjonalnej pomocy postpenitencjarnej, ukierunkowana jest przede wszystkim na udzielanie skazanym świadczeń materialnych i niematerialnych, których celem jest zachowanie bądź uzyskanie przez nich zdolności do społecznej readaptacji po zwolnieniu z zakładu karnego. Działalność służbowa por. Adama Zielińskiego, zorientowana jest głównie na udzielenie skazanym pomocy w kompletowaniu – w tym wyrobieniu – dokumentów tożsamości, gromadzeniu wniosków do celów orzekania w sprawach niepełnosprawności, a także uzyskaniu renty lub emerytury. Ponadto skazanym zagrożonym bezdomnością pomaga w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania, a w sytuacji samotności i niezdolności do samodzielnej egzystencji, powiadamia – za zgodą osadzonego – powiatowe centra pomocy rodzinie. Wyszczególnione obowiązki są wyłącznie fragmentem trudu wychowawczego, podejmowanego codziennie przez funkcjonariusza naszego zakładu karnego.

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni - Cecelia Ahern

Stres jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, towarzyszącym nam w różnych sferach naszego codziennego funkcjonowania. Sytuacje trudne i wymagające w życiu zawodowym, mogą mieć destruktywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki. Każda osoba posiada indywidualne sposoby przezwyciężania sytuacji stresowych.

Zamiłowanie do jednośladów, pozwala por. Adamowi Zielińskiemu skutecznie redukować stres występujący w życiu zawodowym. Nasz kolega jest uczestnikiem nieformalnej grupy motocyklowej Pazury Kocich Gór, działającej na obszarze Gminy Trzebnica. Motocykliści zróżnicowani są pod względem płci, wieku i wykonywanej profesji – łączy ich jednak wspólna pasja i zainteresowanie pięknymi motocyklami.

Moja pasja motocyklowa to nie tylko słabość do pięknych i potężnych maszyn. To przede wszystkim uczucie wolności i przyjemności odczuwane podczas każdej, nawet krótkiej przejażdżki. Nie można również zapominać, że dla każdego pasjonata, nawet każda czynność pielęgnacyjna wykonywana ze swoim motorem jest źródłem radości i satysfakcji – stwierdza por. Adam Zieliński.

Posiadane przez funkcjonariusza naszego zakładu karnego zainteresowania, pozwalają mu na zachowanie koniecznej równowagi. Ideą towarzyszącą naszemu koledze każdego dnia jest przekonanie, że życie jest jak motocykl, aby utrzymać równowagę musisz ciągle jechać przed siebie.

 

tekst - st. szer. Rafał Podruczny 

zdjęcia - archiwum funkcjonariusza 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej