W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu realizowany jest aktualnie kurs zawodowy „Technolog robót wykończeniowych” .

Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Szkolenia w Koszalinie Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państwowego. W szkoleniu bierze udział piętnastu skazanych, którzy nabędą nie tylko tytuł Technologa, ale także teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w tym zawodzie.

Kurs technologa robót wykończeniowych jest wartościowym narzędziem w procesie resocjalizacji dla osadzonych. Takie kursy mogą oferować osadzonym możliwość nauki umiejętności zawodowych, które mogą być przydatne po ich zwolnieniu z zakładu karnego. Podczas kursu osadzeni uczą się różnych technik i narzędzi związanych z pracami wykończeniowymi, takimi jak malarstwo, kładzenie płytek czy budowanie ścianek działowych. To nie tylko może pomóc w rozwoju umiejętności zawodowych, ale także w budowaniu poczucia własnej wartości i zaufania do siebie, co może być kluczowe w procesie resocjalizacji. Dlatego ważne jest, aby taki kurs był częścią szeroko zakrojonego programu oddziaływania w pracy z osadzonymi, gdyż nabycie umiejętności niezbędnych do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności zmniejszy ryzyko ich powrotu na ścieżkę przestępstw. Celem pośrednim takiego kursu jest eliminacja barier w dostępie osadzonych do zatrudnienia oraz podnoszenie ich poziomu integracji społecznej,

Podczas zajęć skazani nabywają umiejętności wykonywania prac przygotowawczych, doboru narzędzi i materiałów, prac montażowych, a także organizowania czasu pracy. Kurs zakończy się egzaminem, a kwalifikacje zostaną potwierdzone stosownym świadectwem.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej