W marcu br. zakończono modernizację kolejnego pomieszczenia, przystosowując go do spełniania roli szatni dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

W tutejszej jednostce penitencjarnej służbę pełni ponad dwustu funkcjonariuszy Działu Ochrony. Specyfika naszej formacji zakłada wykonywanie przez nich codziennych obowiązków w umundurowaniu. Odpowiednie dostosowanie środowiska zawodowego, w tym zapewnienie właściwych warunków w miejscu zatrudnienia, istotnie wpływa na komfort realizacji powierzonych obowiązków i zadań. W celu optymalizacji wybranych aspektów pełnienia służby przez funkcjonariuszy naszego zakładu karnego – na przestrzeni ostatnich miesięcy – podjęto szereg prac remontowych i renowacyjnych.

W grudniu 2020 oddano do użytku szatnię przeznaczoną dla kobiet pełniących służbę w Dziale Ochrony. W bieżącym miesiącu, zakończono adaptację tego rodzaju miejsca dla funkcjonariuszy Działu Ochrony. Wskazane pomieszczenia poddane zostały gruntownej rekonstrukcji, polegającej między innymi na wymianie posadzki, zamontowaniu nowego oświetlenia, a także wyposażeniu tej przestrzeni w nowe akcesoria. Ponadto integralną częścią przygotowanych szatni są pomieszczenia higieniczno – sanitarne, które pozostają do dyspozycji funkcjonariuszy.

W ramach podjętych prac modernizacyjno – remontowych, uzupełniono zasoby naszej jednostki penitencjarnej o kolejne 190 szafek odzieżowych. Część nowego wyposażenia szatni sfinansowana została przez Zarząd Okręgowy NSZZFiPW we Wrocławiu.

Warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej są dla nas bardzo ważne. Staramy się ciągle wspierać inicjatywy, takie jak remont szatni dla funkcjonariuszy w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, który zapoczątkowany został przez Kierownictwo jednostki, gdyż zwiększa to komfort pełnienia służby – stwierdza przedstawiciel NSZZFiPW we Wrocławiu, st. chor. Szymon Dianowski.

Opracowanie – st. szer. Rafał Podruczny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej