Z okazji 103. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w auli Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, w trakcie której awansowano na wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaki.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada dla Służby Więziennej jest zawsze okazją do nadania oznaczeń i wyższych stopni służbowych. W dniu 16.11.2021r. w uroczystości uczestniczyli płk Marek GrabekZastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu, kpt. Roman Oraczewski – Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, a także wyróżnieni funkcjonariusze z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu oraz z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

Obchody były okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczeń resortowych „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Po złożeniu meldunku Z-cy Dyrektora Okręgowego SW we Wrocławiu przez dowódcę uroczystości ppor. Roberta Naskręta zgromadzeni wysłuchali hymn państwowy.

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu kpt Roman Oraczewski podziękował wyróżnionym funkcjonariuszom za zaangażowanie i codzienny trud służby oraz życzył satysfakcji, a także dalszych sukcesów zawodowych - „Dzisiejsze awanse i odznaczenia są uhonorowaniem Waszej ciężkiej służby, poświęcenia i zaangażowania, które zostało zauważone przez państwa bezpośrednich przełożonych”.

Na wyższe stopnie służbowe awansowało 74 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu - 7 w korpusie oficerskim, 6 w korpusie chorążych, 55 w korpusie podoficerskim oraz 6 funkcjonariuszy na stopień starszego szeregowego. Brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymało pięcioro funkcjonariuszy.

Ceremoniał zakończyło okolicznościowe przemówienie Z-cy Dyrektora Okręgowego SW we Wrocławiu płk. Marka Grabka.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej