Delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wzięła udział we wrocławskich uroczystościach ku czci pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które odbyły się na Cmentarzu Osobowickim przy pomniku „ofiar terroru komunistycznego”.

Mury naszego więzienia, które mieszczą się przy ulicy Kleczkowskiej były niemym świadkiem zbrodni komunistycznych popełnionych na żołnierzach i działaczach niepodległościowych okresu powojennego. Prawdopodobnym jest, iż wśród straconych, którzy byli więzieni na terenie zakładu, byli członkowie WiN, oficerowie Wojska Polskiego i żołnierze Armii Andersa, uczestnicy Powstań Śląskich i Powstania Warszawskiego, żołnierze z Brygady Świętokrzyskiej NSZ, a nawet uczestnicy wojny polsko – bolszewickiej z 1920 roku. Na terenie zakładu stracono m.in. Ludwika Marszałka ps. Zbroja – ostatniego kierownika wrocławskiego okręgu W i N oraz Helenę Motykównę ps. Dziuńka – żołnierkę oddziału Otta, która wsławiła się m.in. udziałem w ataku na pociąg przewożący czerwonoarmistów.

Należy pamiętać, że po zakończeniu II Wojny Światowej, zakład przy ul. Kleczkowskiej był podległy Wydziałowi Więziennictwa i Obozów, później Wydziałowi Więziennictwa, wchodzącego w skład Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Na terenie zakładu wykonywano wyroki śmierci, odbywały się one głównie poprzez rozstrzelanie na jednym z dziedzińców jednostki. Ofiary były chowane przede wszystkim na terenie Cmentarza Osobowickiego, w pojedynczych grobach. Ich dane były wpisywane w księgę cmentarną. W latach 1945 – 1956 pochowanych zostało blisko 840 straconych, z których zapewne większą część stanowili więźniowie zakładu przy ul. Kleczkowskiej.

 

Dzisiaj, na Cmentarzu Osobowickim, zebrali się ci, którzy chcieli oddać hołd poległym w walce o wolną Polskę: przedstawiciele władz centralnych, parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, działacze organizacji pozarządowych oraz służby mundurowe, wśród których byli przedstawiciele naszej formacjiPod pomnikiem złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

 

Tekst i zdjęcia: archwium, ppor. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej