W ramach współpracy z instytucjami publicznymi, administracja tutejszego zakładu karnego zorganizowała edukacyjne spotkania dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. W dniach 20 oraz 29 listopada br. uczniowie ze wskazanych placówek oświatowych, poznali dotychczas nieznane im miejsce w topografii Wrocławia.

Zwiedzanie wiekowej jednostki penitencjarnej
Uczniowie wspólnie z opiekunami posiadali możliwość zwiedzania newralgicznych obszarów Kleczkowskiej jednostki penitencjarnej. Poznali miejsca, w których osoby pozbawione wolności podejmują codzienne aktywności – pracę, naukę, specjalistyczne oddziaływania oraz rekreację. Turystyczna lustracja dokonana przez młodzież, niewątpliwie przyczyniła się do poszerzenia świadomości młodych osób w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności.


Prewencyjny i pedagogiczny aspekt edukacyjnej wycieczki
Nieocenionym walorem zorganizowanych spotkań był ich profilaktyczny wymiar. W trakcie zwiedzania historycznego kompleksu, zainicjowano prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień. Interesujące zagadnienia przedstawione zostały przez funkcjonariuszy, starających się pomóc skazanym w przepracowaniu ich wieloletnich nałogów. Poruszone kwestie omówione zostały zatem z perspektywy teoretycznej oraz praktycznej. Uczniowie mieli możliwość skonfrontowania dotychczasowej wiedzy z doświadczeniami personelu penitencjarnego.
Tego rodzaju przedsięwzięcia cyklicznie organizowane są na terenie „wrocławskiej jedynki”. Służba Więzienna swoje działania ukierunkowuje również na kształtowanie publicznej świadomości w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności. Dydaktyczne wycieczki po terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, przyczyniają się do upowszechnienia jak dotąd nieznanej rzeczywistości ludzkiej egzystencji.


Tekst: st. szer. Rafał Podruczny
Zdjęcia: kpt. Tomasz Florczyk, ppor. Piotr Polanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej