W ramach programu resocjalizacyjnego odrestaurowano makietę naszej jednostki.

W ramach programu resocjalizacji pt: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu w miniaturze”, wychowawca kpt. Radosław Rewa zachęcił osadzonych, którzy dzięki umiejętności pracy w grupie, swojemu zaangażowaniu i pomysłowości, każdego dnia podczas realizacji programu wykonywali prace manualne. Prowadzący program resocjalizacyjny pomógł dostrzec osadzonym, a także pokazać innym, że nie potrzeba dużego wysiłku aby zrobić coś, co przynosi wiele satysfakcji i zadowolenia. Do projektu zakwalifikowanych zostało 4 skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego. Poprzez udział w tym programie osadzeni mogli ukształtować swoje umiejętności, uczyli się pracy w grupie, szacunku do współuczestników oraz do wykonywanych zadań.

Podczas codziennych zajęć, uczestnicy w głównej mierze skupiali się na wykonywaniu prac plastycznych w różnym zakresie oraz z wykorzystaniem zróżnicowanych technik, głównie tych które osadzeni sami nabyli. Wykonywane prace manualne polegały na odrestaurowaniu istniejącej już makiety Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, gdzie wymieniono zużyte elementy infrastruktury oraz odnowiono pozostałe części dbając o najdrobniejsze szczegóły architektoniczne.

Odrestaurowana makieta Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu ma wymiary ok. 220x180cm, została wyposażona w panel sterujący oświetleniem budynków oraz dzięki Oddziałowi Terenowemu NSZZFIPW przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu zabezpieczono całą makietę specjalną pleksą. Makieta pozwala na bardzo dobre rozeznanie się zainteresowanym w architekturze tutejszej jednostki penitencjarnej.

Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej