Z uwagi na powstałe wakaty w Grupach Interwencyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu, rozpoczęto nabór do służby w tej formacji Służby Więziennej.

Z uwagi na powstałe wakaty w Grupach Interwencyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu rozpoczęto nabór do służby w tej formacji Służby Więziennej.

Nabór odbywać się będzie na zasadach określonych w zarządzeniu nr 58/20 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Termin oraz miejsce przeprowadzenia testu sprawności fizycznej zostanie podany odrębnym pismem. Funkcjonariusze zainteresowani służbą w GISW zwracają się pisemnym raportem do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu z zachowaniem drogi służbowej. W raporcie należy podać do której grupy aplikuje kandydat.

Termin składania raportów upływa z dniem 14 stycznia 2022 r. Przyjęcie kandydata do służby w GISW wiąże się z przeniesieniem na wniosek funkcjonariusza do pełnienia służby w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu lub w Areszcie Śledczym w Opolu, w zależności, do której grupy interwencyjnej kandydat aplikuje, tj. jednostki, w której stacjonuje grupa.

W toku codziennej służby główne zadania GISW polegają na zapobieganiu występowania zdarzeń poprzez prowadzenie czynności kontrolnych, takich jak kontrole osadzonych, cel mieszkalnych, miejsc pracy, czy też realizacja konwojowania osadzonych wymagających wzmożonych działań ochronnych, np. osadzonych zakwalifikowanych jako stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa czy też członków zorganizowanych grup przestępczych. Do zadań GISW należy również szkolenie funkcjonariuszy działów ochrony z zakresu technik interwencyjnych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej