Dnia 1 września w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Kleczkowskiej 35 we Wrocławiu miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu nie ustaje w kształceniu nowych słuchaczy. Przyjętych zostało 76 nowych słuchaczy. Tym razem naukę podjęli po raz pierwszy osadzeni na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zawodach:

- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 28 skazanych,

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 28 skazanych;

Ponadto naukę na I semestrze w Liceum Ogólnokształcącym rozpocznie 20 skazanych.

Nauczanie osadzonych, a w szczególności przygotowanie ich do podjęcia pracy zawodowej po odbyciu kary, jest jednym z podstawowych elementów oddziaływań penitencjarnych. Prowadzone przez więzienną szkołę kursy zawodowe, umożliwiają zdobycie odpowiednich kwalifikacji zwłaszcza w zawodach, które są aktualnie deficytowe na rynku pracy. Zdobyte w ten sposób nowe umiejętności pełnią istotną rolę w przygotowaniu skazanych do życia na wolności i zwiększą osadzonym szanse na zatrudnienie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, zmniejszając tym samym ryzyko powrotu do przestępstwa.

Tekst: ppor. Daniel Jurecki

Zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej