Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest m.in. SMARTWATCH!

Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu imienia dla maskotki Orła umieszczonego w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Organizatora. Każdy Uczestnik może zaproponować maksymalnie 3 (trzy) różne imiona dla maskotki Orła, z tym że w jednym komentarzu można umieścić tylko jedną propozycję imienia. W przypadku zamieszczenia w komentarzu więcej niż jednej propozycji imienia dla maskotki Orła nie będzie on brany pod uwagę, a tym samym zostanie wykluczony z Konkursu.

 

3. Konkurs składa się z trzech etapów, które polegają na:

1) Etap I – zamieszczeniu przez Uczestników Konkursu komentarza pod postem konkursowym z propozycją imienia dla maskotki Orła w terminie od dnia 06.09.2022 r. do dnia 12.09.2022 r.

2) Etap II – weryfikacji przez Komisję propozycji różnych imion dla maskotki Orła zamieszczonych w komentarzach pod postem konkursowym i wyborze, przez Komisję, 3 (trzech) różnych imion, które przejdą do kolejnego etapu.

3) Etap III – wybrane przez Komisję 3 (trzy) imiona dla maskotki Orła zostaną opublikowane i poddane do głosowania publiczności. Głosowanie będzie możliwe od dnia 13 września 2022 do 16 września 2022 godz. 11:59:59 r.

4. Organizator wybierze imię dla maskotki Orła, które otrzymało największą liczbę polubień, a w przypadku takiej samej liczby polubień wyboru imienia dokona Organizator i ogłosi je do dnia  23 września  202 r. na Profilu.

 

Regulamin konkursu Rozmiar: 4.5 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej