W okresie od 08 lutego 2021 do 07 lutego 2022 realizowany będzie Konkurs Krwiodawstwa jednostek penitencjarnych okręgu wrocławskiego o Puchar Przechodni Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu.

Wskazana inicjatywa zorientowana jest na pomoc osobom potrzebującym poprzez oddawanie krwi oraz jej składników w stacjonarnych i mobilnych punktach jej poboru. Ponadto celem Konkursu jest popularyzacja krwiodawstwa, a także kształtowanie pozytywnego współzawodnictwa wśród funkcjonariuszy.

W organizowanym przedsięwzięciu udział mogą brać zarówno czynni, jak i emerytowani funkcjonariusze  oraz pracownicy więziennictwa okręgu wrocławskiego.

Inicjatorami Konkursu Krwiodawstwa są: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zakładzie Karnym w Wołowie, Koło w Głogowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu oraz Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej