Od dnia 1 sierpnia 2023 r. zapis na widzenia z osobami osadzonymi w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu oraz Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy możliwy będzie wyłącznie telefonicznie.

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu:

Ustalenie dnia i godziny widzenia w danym tygodniu możliwe jest wyłącznie telefonicznie pod numerem 713272634 w dni robocze od środy do piątku w godzinach 7:15 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Brak jest możliwości zapisu na dni wykraczające poza tydzień kalendarzowy, w którym dokonuje się zgłoszenia.

Widzenia udzielane są w dniach: czwartek, piątek, sobota i niedziela w godzinach od 8:30 do 15:00.

 

W Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy:

Ustalenie dnia i godziny widzenia w danym tygodniu możliwe jest wyłącznie telefonicznie pod numerem 713980700 w dni robocze w godzinach 7:45 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Brak jest możliwości zapisu na dni wykraczające poza tydzień kalendarzowy, w którym dokonuje się zgłoszenia.

Widzenia udzielane są w dniach: czwartek i niedziela w godzinach od 8:00 do 15:00.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej