w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

Wrocław, dnia 30.03.2020 r.

KOMUNIKAT

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS‑CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze miasta Wrocławia potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

1. Do dnia 30 kwietnia 2020 r., z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wstrzymuje się:

  • zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

  • udzielanie osadzonym widzeń;

2. Przedłużenie ograniczeń następuje na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej