W ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów” Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu podpisał umowę z nowym kontrahentem - Spółdzielnią „Premegal” Zakładem Pracy Chronionej z siedzibą we Wrocławiu.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie odpłatnego zatrudnienia osadzonych na terenie zakładu karnego. Na początek do pracy skierowanych zostało piętnastu osadzonych, którzy zatrudnieni zostali przy prostych pracach manualnych, polegających na klejeniu uszczelek, na potrzeby przemysłu samochodowego i branży chemicznej. Zajęcie wymaga od nich dużej precyzji, rzetelności i staranności. Docelowo kontrahent planuje zatrudnić czterdziestu osadzonych. Firma rozpoczęła swoją działalność w wyremontowanych i dostosowanych do potrzeb produkcyjnych pomieszczeniach dawnej pralni.

 

Premegal” zajmuje się szyciem odzieży roboczej i ochronnej dla wielu branż; jest producentem bielizny płaskiej dla gastronomii i hotelarstwa; ich działalność obejmuje również usługi związane z serwisem odzieży roboczej, transportem wewnętrznym, usługami porządkowymi.

 

Doceniając wychowawczą rolę pracy, nie sposób pominąć jej aspektu ekonomicznego. W ramach zatrudnienia odpłatnego część z wypracowanych przez osadzonych środków finansowych jest przeznaczana na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Fundusz Alimentacyjny, a także na spłatę grzywien, nawiązek i innych zobowiązań.

 

Tekst: kpt. Małgorzata Cieśla, por. Tomasz Wołkowski

Zdjęcia: ppor. Piotr Polanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej