Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu od wielu lat prowadzi współpracę z Zakładem Karnym w Valdicach, w Republice Czeskiej. Wczoraj dobiegł końca tegoroczny cykl bilateralnych wizyt studyjnych polskich i czeskich funkcjonariuszy.

Pierwsi, w dniu 17 czerwca 2019 r., wizytę złożyli czescy więziennicy, natomiast wczoraj w Zakładzie Karnym w Valdicach gościła nasza delegacja. By maksymalnie skorzystać ze swojego doświadczenia i wiedzy, funkcjonariusze zostali przydzieleni do działów będących krajowymi odpowiednikami. W ten sposób mogli realnie porównać sposób wykonywania kary pozbawienia wolności w swojej ojczyźnie, w odniesieniu do sąsiadów zza granicy. Tematami przewodnimi rozmów były przede wszystkim bezpieczeństwo, zatrudnienie skazanych oraz modernizacja Służby. Funkcjonariusze porównywali efektywność w sferze zatrudnienia osadzonych oraz sposobów pozyskiwania nowych kontrahentów. Zwrócono uwagę na stosowane rozwiązania w sferze bezpieczeństwa oraz zaprezentowano wyposażenie, które funkcjonariusze używają podczas codziennej służby. Ponadto, przedstawiono wzajemnie historię Służb oraz realizowane obecnie plany i projekty.

Wzajemna wymiana doświadczeń oraz wizyty studyjne pozwalają poszerzyć horyzonty funkcjonariuszy i przygotowują ich na nowe wyzwania. Obopólne korzyści pozwalają zacieśniać współpracę i korzystnie wpływają na realizację obowiązków służbowych.

tekst: ppor. Piotr Kutypa

zdjęcia: materiały własne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej