Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu od wielu lat prowadzi współpracę z Zakładem Karnym w Valdicach, w Republice Czeskiej.
Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu w dniach od 24.05 do 26.05. gościł czeską delegację z Zakładu Karnego w Valdicach. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i pogłębienie współpracy między obydwoma instytucjami. Nasi goście zostali zapoznani z polskim systemem penitencjarnym, wymieniono informacje na temat najlepszych praktyk w zakresie resocjalizacji skazanych, a także porównywano sposób wykonywania kary pozbawienia wolności w odniesieniu do sąsiadów zza granicy. Tematami przewodnimi rozmów były przede wszystkim bezpieczeństwo, zatrudnienie skazanych oraz modernizacja Służby. Funkcjonariusze porównywali efektywność w sferze zatrudnienia osadzonych oraz zwrócono uwagę na stosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.
Podczas wizyty członkowie delegacji mieli okazję zwiedzić różne części Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu i Aresztu Śledczego we Wrocławiu, w tym cele, warsztaty, a także mogli zapoznać się z programami resocjalizacyjnymi oferowanymi przez placówkę. Spotkania z kadrą kierowniczą oraz pracownikami penitencjarnymi pozwoliły na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zarządzaniem zakładem karnym oraz indywidualnym podejściem do skazanych.
Obydwie strony podkreśliły wagę kontynuowania takiej współpracy i wymiany informacji w przyszłości.
Wizyta czeskiej delegacji była kolejnym krokiem w dążeniu do doskonalenia systemów penitencjarnych obu państw. Spotkanie to otworzyło nowe możliwości współpracy oraz umocniło więzy między Zakładem Karnym Nr 1 we Wrocławiu a Zakładem Karnym w Valdicach.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej