Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu udaremnili kolejną próbę wniesienia na teren jednostki penitencjarnej środków odurzających.

Zielony susz roślinny o wadze 0,953 grama ujawniono przy jednym ze skazanych powracających do zakładu z pracy poza jednostką. Do zdarzenia doszło 4 listopada br. o godz. podczas rutynowej kontroli osadzonych zatrudnionych w systemie bez konwojenta. Wstępne badanie narkotestem wykazało zawartość środków odurzających.

Zabezpieczony susz przekazano funkcjonariuszom Policji. Skazany musi się teraz liczyć z tym, że poza surowymi konsekwencjami dyscyplinarnymi (m. in. utratą pracy i przeniesieniem do oddziału o podwyższonym rygorze), przedłużeniu ulegnie także jego pobyt w zakładzie karnym.

Tekst i zdjęcia: ppor. Tomasz Wołkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej