Aktywność artystyczna posiada pozytywny wpływ na funkcjonowanie człowieka, gdyż wzbogaca codzienność i pozwala na zredukowanie występującego stresu. Funkcjonariuszka Działu Ochrony – st. sierż. sztab. Jolanta Stachowicz – poprzez działalność manualną, od lat zachowuje równowagę psychiczną.

Kobiety w Służbie Więziennej 

Służba Więzienna jest obecnie najbardziej sfeminizowaną formacją mundurową w naszym kraju. Ujęcie historyczne przestępczości w naszym państwie, wskazuje na znaczny wzrost kryminalnych skłonności wśród kobiet w okresie międzywojennym. Przyrost populacji kobiet pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych, przyczynił się zatem do powszechnego przyjmowania funkcjonariuszek do Służby Więziennej. Nasza formacja jako pierwsze zhierarchizowane środowisko zawodowe, stworzyło warunki do gremialnego rozwoju funkcjonariuszek w strukturach mundurowych. 

Rzeczywistość penitencjarna warunkuje wykonywanie przez kobiety obowiązków zawodowych na zróżnicowanych stanowiskach, a także w różnych pionach służby. 


Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

Funkcjonariuszka Działu Ochrony – st. sierż. sztab. Jolanta Stachowicz – swoje codzienne zadania realizuje na stanowisku oddziałowego. Konkretyzowanie tego rodzaju obowiązków jest niezwykle istotne w zakresie bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Nasza koleżanka, swoje działania ukierunkowuje w szczególności na egzekwowanie od osadzonych przestrzegania obowiązujących przepisów, a także niedopuszczanie do zachowań osób pozbawionych wolności, godzących w bezpieczeństwo i porządek w zakładzie karnym. Ponadto praca na stanowisku oddziałowego zorientowana jest również na monitorowane atmosfery wśród populacji skazanych, w celu objęcia protekcją ich zdrowia i życia. 

Kompetentne i profesjonalne wykonywanie przez funkcjonariuszy Działu Ochrony powierzonych im zadań, wpływa na bezpieczeństwo populacji penitencjarnej – personelu oraz osadzonych.   


Sztuka zmywa z duszy kurz codziennego życia – Pablo Picasso

Odpowiedzialność zawodowa funkcjonariuszy Służby Więziennej generować może liczne przeciążenia psychiczne oraz emocjonalne. Ponadto cykliczne konfrontowanie przedstawicieli naszej formacji z sytuacjami silnie stresującymi, wpływa na powstawanie wypalenia zawodowego. Fundamentalne staje się zatem przeciwdziałanie występującym symptomów tego niekorzystnego zjawiska. 

St. sierż. sztab. Jolanta Stachowicz dysponuje specyficznymi zainteresowaniami artystycznymi, bazującymi na pracach manualnych. Twórcza działalność pozytywnie wpływa na społeczne funkcjonowanie jednostki, rozwijając przydatne kompetencje i umiejętności. Dodatkowo regularna aktywność manualna kształtuje kreatywność oddziałując również na poczucie własnej wartości i pewność siebie. 

Zakres twórczych inicjatyw naszej koleżanki jest niezwykle szeroki. Zajmuje się szyciem lalek z lnu, malowaniem obrazów oraz swoistą techniką zdobniczą – dekupaż. Wskazane czynności pozwalają st. sierż. sztab. Jolancie Stachowicz redukować odczuwany stres i napięcie. Ponadto stanowią skanalizowanie posiadanych zdolności i zainteresowań, którymi chętnie dzieli się z innymi ludźmi. Zamiłowanie funkcjonariuszki Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu do zajęć artystycznych potwierdza, że pasja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 

Dzień kobiet – życzenia 

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest wyjątkowym terminem, który szczególnego znaczenia nabiera w Służbie Więziennej. Codziennie kobiety w jednostkach penitencjarnych wykonują trudne i odpowiedzialne zadania, które wymagają znacznej odporności psychofizycznej. Niech dzisiejszy dzień – 8 marca – będzie okazją do złożenia Paniom podziękowań za powszedni trud i poświęcenie. Cieszę się, że mogę kierować zakładem karnym, w którym służbę pełnią 122 kobiety. Życzę Paniom wytrwałości i entuzjazmu w pokonywaniu codziennych wyzwań licząc, że będziecie odnosić dalsze sukcesy zawodowe i prywatne.             

                                             Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu 
kpt. Roman Oraczewski
 

 

opracowanie - st. szer. Rafał Podruczny 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej