105 lat temu, 8 lutego 1919 r., Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się podstawą prawną dla funkcjonowania Straży Więziennej.

Straży, której dumną następczynią jest obecna Służba Więzienna, pielęgnująca swoją historię i tradycję. Podpisane dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”, były solidnym fundamentem położonym pod tworzące się wówczas nowoczesne polskie więziennictwo na ziemiach odzyskanych. Dekret stał się także zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego, a datę jego wydania traktujemy jako symboliczny początek polskiego więziennictwa.

Wprowadzone przez Polskę przepisy prawa karnego i ustalenia ustawowe w okresie międzywojennym zostały uznane przez państwa zachodnioeuropejskie za jedne z najbardziej nowoczesnych w tamtym czasie i były przykładem do naśladowania. Polskie więziennictwo, które ożyło w tym okresie, rozwijało się dynamicznie, co znalazło odzwierciedlenie w postawie moralnej i etycznej funkcjonariuszy Straży Więziennej. Niemniej jednak, prawdziwym sprawdzianem patriotyzmu tych funkcjonariuszy, stawianym na szali wolności, był okres okupacji hitlerowskiej i czas terroru stalinowskiego.

Na pamiątkę powyższych wydarzeń obchodzimy w dniu 8 lutego 2024r. już po raz drugi Dzień Tradycji Służby Więziennej, jednocześnie oddając hołd tym, którzy z oddaniem i profesjonalizmem pełnili i dalej pełnią służbę w systemie penitencjarnym. To wyjątkowy czas, w którym przypominamy sobie o dziedzictwie oraz roli, jaką pełnią funkcjonariusze Służby Więziennej w społeczeństwie.

Dzień Tradycji Służby Więziennej to okazja do zwrócenia uwagi na trudną i wymagającą służbę, jaką wykonują  funkcjonariusze naszej formacji na co dzień. To także moment, w którym możemy docenić  ich zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa oraz resocjalizacji osadzonych. Podczas obchodów tego dnia, przypominamy sobie o historii i tradycjach służby więziennej, sięgających głęboko w przeszłość. To również czas, aby uhonorować pamięć tych, którzy oddali swoje życie w służbie dla społeczeństwa.

Dzień Tradycji Służby Więziennej jest także okazją do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed systemem penitencjarnym oraz do podkreślenia potrzeby ciągłego doskonalenia oraz wsparcia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Tekst: ppor. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej