Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu to jedna z kilku jednostek penitencjarnych w Polsce, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum od początku swojego istnienia czynnie uczestniczy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i w istotny sposób przyczynia się do procesu resocjalizacji skazanych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu oraz płk Andrzej Stajenko, Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wraz z Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, mjr. Krzysztofem Andersem złożyli na ręce Pani Danuty Górniak, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, jej zastępcy Pani Aleksandry Sienkiewicz i całemu gronu pedagogicznemu podziękowania za wkładany w codzienną pracę trud i zaangażowanie.

Zdobyte w czasie odbywania kary pozbawienia wolności wykształcenie pozwala osadzonym wykonywać uczciwą pracę zarówno w czasie odbywania kary jak i po opuszczeniu zakładu karnego.

Oddziaływania prowadzone przez kadrę pedagogiczną kształtują u osadzonych poszanowanie prawa oraz przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw, a proces ten wpisuje się w elementarne cele wykonania kary pozbawienia wolności.

- płk. Andrzej Stanejko, Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu

teskt i zdjęcia: por. Tomasz Florczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej