W dniu 28.03.2023r. w Liceum Ogólnokształcącym nr1 im. Danuty Siedzikówny INKI we Wrocławiu odbyła się debata społeczna , która zakończyła projekt edukacyjno- profilaktyczny pn WYJŚĆ Z MATNI – WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W ASPEKCIE UZALEŻNIEŃ, PRZEMOCY, BEZDOMNOŚCI.

W ramach przeprowadzonego projektu odbył się również konkurs literacki, nad którym patronat objął Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3 liceum, którzy przeżyli lub spotkali się u innych osób z problemem wykluczenia społecznego, doznali bezdomności migracyjnej czy spotkali się z problemem uzależnienia. Głównym celem konkursu było promowanie prospołecznych zachowań wśród młodzieży, wspieranie innowacyjności w podejmowanych przez nich działaniach profilaktycznych, uwrażliwienie młodych osób na problem uzależnień wśród rówieśników, a także wyróżnienie inicjatyw przez nich podejmowanych. W konkursie wzięło udział łącznie 160 uczniów, którzy przesłali 70 prac.

W uroczystej gali wręczenia nagród w związku z konkursem udział wziął Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu ppłk Krzysztof Anders, który był wśród przedstawicieli Straży Miejskiej we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław Ołbin. Po gali odbyła się debata licealistów wraz przedstawicielami służb mundurowych, w której wzięli równie udział funkcjonariusze z tutejszej jednostki, którzy mają doświadczenie z pracą z osobami niedostosowanymi społecznie. Poprzez realizację różnych działań edukacyjnych w zakresie prewencji przestępstw uświadamiamy młodzież o podstawowych zasadach prawa karnego, jak również ukazujemy realia grożące w przypadku nie przestrzegają norm prawnych. Dodatkowym elementem takich spotkań jest niewątpliwie również promocja i popularyzacja wiedzy o Służbie Więziennej jako formacji dbającej o bezpieczeństwo.

Tekst: ppor. Paweł Cyrulik

Zdjęcia: Liceum Ogólnokształcące nr1 im. Danuty Siedzikówny INKI we Wrocławiu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej