Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZFiPW, zorganizowali zbiórkę funduszy na zakup niezbędnych pomocy dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

WCOiW

Największa placówka opiekuńczo – wychowawcza we Wrocławiu, codziennie podejmuje trud wychowawczy niwelując deficyty rodzinne oraz środowiskowe młodych osób. Grono specjalistów i wychowawców zatrudnionych w tej instytucji, nieustannie zmaga się z wieloma trudnościami. Funkcjonariusze „wrocławskiej jedynki” postanowili wesprzeć ich w pokonywaniu powszednich trudności i problemów. Podjęta przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej działalność społeczna ukierunkowana została przez przekonanie o tym, że „Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.”


Zbiórka – zakupy – dostawa 

Zgromadzone pieniądze przeznaczono na zakup zróżnicowanych przedmiotów codziennego użytku – wspomagających rozwój podopiecznych placówki. Wśród paczek nie mogło zabraknąć również słodyczy. 14 maja br. mjr Ryszard Wieszczak, zastępca Dyrektora, oraz kol. Szymon Dianowski z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przekazali artykuły kierownictwu placówki. To kolejna inicjatywa funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Służba Więzienna niesie pomoc również poza mury jednostek penitencjarnych. 


Tekst: st. szer. Rafał Podruczny
Zdjęcia: ppor. Piotr Polanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej