W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu po raz kolejny przeprowadzono ćwiczenia ochronno-obronne.

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu po raz kolejny przeprowadzono ćwiczenia ochronno-obronne, których celem było sprawdzenie oraz doskonalenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych, a także podnoszenie umiejętności współdziałania oraz jej organizacja pomiędzy Służbą Więzienną, a innymi podmiotami takimi jak Państwowa Straż Pożarna czy Policja.

Scenariusz ćwiczeń przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2022 r. zakładał bardzo realne i prawdopodobne sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania codziennych czynności służbowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Cieczenia oparto o konspekt, który zakładał wystąpienie trzech zagrożeń w postaci manifestacji i próby zakłócenia porządku pod główną bramą wjazdową. Założono również, że doszło do powstania pożaru na terenie składnicy mundurowej i hali produkcyjnejgdzie konieczna była ewakuacja osadzonych oraz funkcjonariuszy z budynku oraz  poszukiwania zaginionego funkcjonariusza oraz udzielenia mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim epizodzie zaplanowano odmowę wykonywania poleceń przez osadzonych przebywających na placu spacerowym, w którym istniała konieczność podjęcia działań ochronnych w postaci wykorzystania Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i zneutralizowania zagrożeń. 

Po ćwiczeniach odbyła się odprawa, w trakcie której Dyrektor jednostki podziękował za przyjazd oraz zaangażowanie wszystkim funkcjonariuszom biorącym w nich udział i wyraził nadzieję, że będziemy się spotykać tylko w ramach takich ćwiczeń a nie realnych zagrożeń. Odprawa był też doskonałym momentem do omówienia ćwiczeń i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

 

Tego typu ćwiczenia dają możliwość sprawdzenia w działaniu funkcjonowania procedur bezpieczeństwa, których mamy nadzieję, że nie pojawi się konieczność wdrażania w akcji, jednak praktyczne przygotowanie pozwala czuć się bezpieczniej. Dzięki nim służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz osadzonych uczą się właściwych reakcji na etapie realizacji.

 

Tekst ppor. Paweł Cyrulik

Zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik, por. Piotr Polanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej