2 marca br. pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych zamordowanych na terenie więzienia przy ul. Kleczkowskiej odbyła się uroczystość poświęcona ich pamięci. Ceremonia zorganizowana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, stanowiła część ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, objętych patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Mury więzienia przy ulicy Kleczkowskiej były niemym świadkiem zbrodni komunistycznych popełnionych na żołnierzach i działaczach niepodległościowych okresu powojennego. Na terenie zakładu stracono m.in. Ludwika Marszałka ps. Zbroja – ostatniego kierownika wrocławskiego okręgu W i N oraz Helenę Motykównę ps. Dziuńka – żołnierkę oddziału Otta, która wsławiła się m.in. udziałem w ataku na pociąg przewożący czerwonoarmistów.

Dziś przed bramą główną zakładu, zebrali się ci, którzy chcieli oddać hołd poległym w walce o wolną Polskę: kombatanci, działacze organizacji pozarządowych, przedstawiciele Stowarzyszenia Odra-Niemen, młodzież szkolna,delegacja funkcjonariuszy naszej jednostki, na czele której stał z-ca Dyrektora ppłk Dariusz Kulesz oraz koledzy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennicta. Przy tablicy stanęła asysta honorowa Służby Więziennej. Odmówiono modlitwę.

My, funkcjonariusze, czujemy się spadkobiercami przedwojennej Straży Więziennej. Służąc Ojczyźnie, stawiamy sobie za wzór Eugeniusza Werensa „Pika”, Helenę Motykównę „Dziuńkę” czy Ludwika Marszałka „Zbroję” - podkreślił ppłk Dariusz Kulesz. Złożono wieńce i zapalono znicze.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej, gdzie gościom zaprezentowano biężącą działalność Służby Więziennej. Spotkanie stanowiło także okazję do dyskusji na temat dalszych kierunków współpracy jednostki ze szkołami oraz organizacjami zajmującymi się działalnością m.in. historyczno-patriotyczną. Śladami Żołnierzy Niezłomnych w zakładzie przeszła również grupa młodzieży z wrocławskiego Europejskiego Liceum Służb Mundurowych.

Tekst: ppor. Tomasz Wołkowski

Zdjęcia: mł. chor. Piotr Polanowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej