Z okazji 101. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, w trakcie której awansowano na wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaki.

Na uroczystości w dniu 13 listopada 2019 r. dwóch funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu odebrało z rąk Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, płk. Andrzeja Stanejko „Odznaki 100-lecie polskiego więziennictwa”, które są nadawane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej osobom wyróżniającym się w wykonywaniu obowiązków służbowych, zaangażowanym w kształtowanie postaw patriotycznych, a także promocję Służby Więziennej w społeczeństwie i utrwalającym pozytywny wizerunek Służby Więziennej.

Na wyższe stopnie służbowe awansowało 109 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu - 17 w korpusie oficerskim, 12 w korpusie chorążych, 60 w korpusie podoficerskim oraz 20 funkcjonariuszy na stopień starszego szeregowego. Brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymało pięcioro z naszych funkcjonariuszy.

Dyrektor zakładu płk Andrzej Stanejko podziękował wyróżnionym funkcjonariuszom za zaangażowanie i codzienny trud służby oraz życzył satysfakcji, a także dalszych sukcesów zawodowych.

- Dziękuję Państwu, że jesteście stale gotowi do podejmowania nowych trudnych wyzwań, które stawia przed nami służba. Dziękuję, że mam przyjemność pełnić z Państwem służbę w naszej jednostce - powiedział Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, płk Andrzej Stanejko.

W dniu 14 listopada 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu miała miejsce uroczystość, w trakcie której z rąk Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu, płk. Tomasza Raczyka, trzech funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu odebrało awans na wyższy stopień służbowy, a jedna funkcjonariuszka - brązową odznakę "Za zasługi w pracy penitencjarnej". Ceremoniał zakończyło wręczenie przez Bohdana Lachowskiego - przewodniczącego kapituły KZEiRSW funkcjonariuszom SW medali 20-lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW, które obok płk. Tomasza Raczyka, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu oraz Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu ppłk Krystyny Zuwały, otrzymał także Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu płk Andrzej Stanejko. Więcej informacji o uroczystości w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu dostępnych jest w ARTYKULE.

tekst i zdjęcia: ppor. Piotr Polanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej