W okresie marzec - maj 2019 roku Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia" z Warszawy przeprowadziła na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich 4 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne dla osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

Były to kursy w następujących zawodach:
1) opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
2) ogrodnik,
3) kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych - 2 cykle.
Łącznie 4 cykle ukończyło 44 osadzonych.

Cel projektu:
1) wzrost aktywności  zawodowej i społecznej więźniów,
2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
3) nabycie przez osadzonych  nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu:  „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Opracowała: Aniela Melson
Zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej