30 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyła się w innej niż zwykle formie uroczystość zakończenia roku szkolnego, w której uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa strzeleckiej "jedynki": ppłk Leszek Jankowski oraz ppłk Andrzej Dąbrowski.

W trakcie uroczystości Dyrektorzy Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich wręczyli uczniom świadectwa kończące rok szkolny, statuetki oraz dyplomy. Podczas spotkania kierownictwo szkoły złożyło podziękowania dla całej kadry penitencjarnej strzeleckiego zakładu karnego za wkład i udział w tworzeniu klasy mundurowej o profilu penitencjarnym.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej