23 kwietnia br. odbyły się w "dni otwarte" w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Służbę Więzienną promowało kierownictwo strzeleckiej "jedynki".

W wydarzeniu uczestniczyli Dyrektorzy Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich: płk Andrzej Tesarewicz oraz ppłk Andrzej Dąbrowski. Podczas spotkań z młodzieżą, dyrektorzy odpowiadali na liczne pytania oraz zaprezentowali strukturę organizacyjną zakładu karnego. Strzelecka "jedynka" sprawuje patronat nad trzema klasami o profilu: technik logistyk penitencjarny, które postały w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej