W sierpniu br. kadra Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich poprzez zaangażowanie i zmotywowanie skazanych do charytatywnej działalności, wsparła prace przygotowawcze do rozpoczęcia roku szkolnego w Niepublicznej Szkole Branżowej I Stopnia w Strzelcach Opolskich.

Grupa osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w strzeleckiej jednostce, sprzątała tereny zielone szkoły, wykonywała drobne naprawy w salach dydaktycznych, w szatniach na terenie hali sportowej, poprzez uzupełnienie ubytków w ścianach oraz ich odmalowanie.  Zaangażowanie i umiejętności skazanych, nabyte także w trakcie kursów zawodowych realizowanych podczas pobytu w więzieniu, przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia komfortu i estetyki placówki. 

Skazani wykorzystując posiadane umiejętności na rzecz wsparcia społeczności lokalnej i samorządu terytorialnego mieli okazję poczuć się jej częścią i istotnym ogniwem. Pomagając doskonalili własne zasoby osobiste, takie jak: obowiązkowość, empatia i wrażliwość na problemy oraz potrzeby innych, co bez wątpienia przyczyni się w istotny sposób do wzmocnienia skuteczności podejmowanych przez Służbę Więzienną oddziaływań readaptacyjnych, przygotowujących ich do powrotu do społeczeństwa.

 

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej