16 kwietnia br. zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski podpisał porozumienie z  Dyrektorem Domu Dziecka m. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim dr Barbarą Milewską.

W ten sposób placówka wsparta zostanie poprzez skierowanie skazanych do pracy na jej terenie. Osadzeni wykonywać będą prace porządkowe oraz pomagać w utrzymaniu ogrodu. Praca, jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie przy współpracy z podobnymi instytucjami, jest jednym ze skutecznych narzędzi działań wychowawczych prowadzonych wobec skazanych.

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej