Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich obchodziła okrągłą rocznicę 50-lecia powstania. Wśród wielu zaproszonych gości byli także przedstawiciele Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich - zastępca Dyrektora ppłk Dariusz Kaczorowski oraz kierownik działu penitencjarnego por. Mariusz Rewerski.

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich od kilku lat współpracuje z poradnią psychologiczną w ramach porad, konsultacji, mediacji, różnych form terapii indywidualnej, grupowej oraz programów profilaktycznych.

W Strzeleckiej "jedynce" w 2017 roku powstał program resocjalizacji sprzyjąjący readaptacji osób pozbawionych wolności  "Integracja Dwóch Światów". Program zakłada  poszerzenie świadomości wśród skazanych dotyczący problemu niepełnosprawności. Od początku powstania programu odbyło się sześć edycji podczas których częstym gościem jest Pani Anna Sławska specjalista z zakresu pedagogiki.  

Warto podkreślić, że w ubiegłych latach grupa osadzonych ze strzeleckiej jedynki w ramach podpisanego porozumienia dokonała szeregu prac w poradni psychologiczno – pedagoficznej w zakresie prac porządkowych oraz odświeżeniu pomieszczeń biurowych oraz głównego wejścia do budynku.

Tekst i zdjęcia: st. sierz. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej