W lipcu grupa 20 osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich rozpoczęła pracę na rzecz miejscowej firmy. To kolejni pracujący skazani w ramach programu "Praca dla więźniów".

Było to możliwe dzięki adaptacji budynku po byłej kuchni, która kiedyś funkcjonowała w jednostce. Linia produkcyjna znajduje się w miejscu, które zostało przygotowane według zapotrzebowania kontrahenta. Skazani zatrudnieni są na stanowisku monter wiązek samochodowych. Na jesieni planowane jest zwiększenie ich liczby do systemu dwuzmianowego.

W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich obecnie zatrudnionych jest odpłatnie 270 skazanych, którzy wykonują głównie pracę na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego PPO przy produkcji obuwia. Skazani pracują również u zewnętrznych kontrahentów, m.in. firmy Rolnik z Dańca, gdzie aktualnie pracę wykonuje 30 osadzonych, natomiast kolejnych 3 zatrudnionych jest w firmie Kopgard w Kolonowskiem. Skazani wykonują również szereg prac gospodarczych oraz porządkowych w ramach zatrudnienia nieodpłatnego. Zatrudnieni są w Urzędzie Skarbowym w Strzelcach Opolskich, w Domach Pomocy Społecznej w Leśnicy i Szymiszowie oraz w strzeleckiej Barce.

Praca dla osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem istotny cel, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Dzięki podejmowanej pracy skazani zyskują nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe, które mają być pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Przykład strzeleckiej inwestycji to rozwiązanie przede wszystkim dla tych skazanych, którzy z uwagi na charakter popełnionego przestępstwa oraz daleki termin końca kary nie mogą pracować poza terenem zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Film - Więcej pracujących skazanych - dostępny w załączniku poniżej

slajd_pracujący skazani.jpg

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej