14 listopada br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się ślubowanie kadetów. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również: członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gajda, funkcjonariusze reprezentujący Państwową Straż Pożarną w Strzelcach Opolskich, Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich, a także pracownicy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich oraz członkowie Rady Rodziców.

Strzelecka "jedynka" sprawuje patronat nad klasami o profilu: technik logistyk penitencjarny. Podczas spotkania ppłk Andrzej Dąbrowski pogratulował kadetom otrzymania wyższych stopni oraz przybliżył ideę patronatu oraz wartości, którymi pełniąc służbę kierują się funkcjonariusze Służby Więziennej.

Część zajęć w klasie prowadzić będą odpowiednio przygotowani do tego funkcjonariusze Służby Więziennej. W ramach lekcji planowane są zajęcia na terenie zakładu karnego (poznanie struktury organizacyjnej polskiego więziennictwa oraz charakterystyki funkcjonowania placówek penitencjarnych, zasady pełnienia służby), zajęcia prowadzone na strzelnicy służbowej jednostki, ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, musztra, logistyka Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej