29 września br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się nadanie wyższych stopni uczniom kształcących się w klasach mundurowych.

Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Leszek Jankowski oraz ppłk Andrzej Dąbrowski. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: przedstawiciele strzeleckiego starostwa powiatowego, a także pracownicy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich oraz członkowie Rady Rodziców.

Strzelecka "jedynka" sprawuje patronat nad klasami o profilu: technik logistyk penitencjarny. Podczas spotkania ppłk Leszek Jankowski pogratulował kadetom otrzymania wyższych stopni oraz przybliżył ideę patronatu oraz wartości, którymi pełniąc służbę kierują się funkcjonariusze Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej