Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili próbę przemytu niedozwolonych przedmiotów w przesyłce skierowanej do skazanego.

W wyniku podjętych wcześniej czynności profilaktycznych, pozyskali informację, że może dojść do próby dostarczenia przesyłki, która jest niezgodna ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Po wpłynięciu paczki do jednostki i potwierdzeniu przez skazanego, że jest jej adresatem, dokonano otwarcia, a następnie prześwietlenia przedmiotów znajdujących się wewnątrz. Okazało się, że w zasilaczu do konsoli przesłanej skazanemu znajdują się jakieś przedmioty. Po otwarciu zasilacza funkcjonariusze ujawnili 5 telefonów komórkowych, kartę pamięci USB, SD i kartę sieciową Wi-Fi oraz przewody USB. Wystąpiono o dyscyplinarne ukaranie skazanego. Niezależnie od tego prowadzone są czynności wyjaśniające.

Opracowanie: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Video

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej