Dozór elektroniczny jest nowoczesnym, sprawdzonym sposobem odbywania kary pozbawienia wolności. Dziesięciokrotnie tańszy od kosztów utrzymania osadzonego w więzieniu, pozwala zaoszczędzić realne pieniądze.

To nie jedyna korzyść ze stosowania tej formy kary. Skazany poddany SDE, wykonując ustalone przez sąd warunki, pracuje na utrzymanie siebie i rodziny, przebywając jednocześnie w swoim miejscu zamieszkania. O tym, jak wyglądało stosowanie dozoru elektronicznego wobec skazanych z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, rozmawiali dyrektorzy jednostki oraz kuratorki sądowe podczas spotkania, które odbyło się na terenie zakładu karnego 13 lipca br. W rozmowie uczestniczył też zastępca kierownika działu penitencjarnego. W I półroczu 2018 r. dyrektor strzeleckiej "jedynki" 49 razy wystąpił do sądu o zastosowanie wobec skazanych SDE, z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 40 wniosków. Nie każdy może być objęty dozorem elektronicznym. Tą formę kary odbywać mogą skazani za mniejsze przestępstwa, których wyroki są krótkoterminowe.

Tekst i zdjęcie: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej